Wydarzenia

20 sierpnia w Warszawie na spotkaniu grona wolontariuszy Polskiego Centrum Joomla! zapadła decyzja o ustanowieniu fundacji, której misją będzie wspieranie PCJ we wszystkich działaniach służących promocji i upowszechnianiu w Polsce Joomla! oraz wolnego i otwartego oprogramowania.

Pomysł utworzenia organizacji długo kiełkował w gronie animatorów Polskiego Centrum Joomla!. Rozważano go już w 2005 roku, gdy Joomla! stawiał pierwsze kroki.

Realizację pomysłu postanowiono wówczas odłożyć do czasu, gdy sformalizowanie działań okaże się niezbędnym warunkiem utrzymania i dalszego rozwoju PCJ.

Momentem przełomowym stały się rozpoczęte w czerwcu 2011 roku przygotowania do pierwszego w Polsce Joomla!Day. Do reprezentowania organizatorów wobec urzędów, instytucji i sponsorów potrzebny był podmiot posiadający osobowość prawną. Problem postanowiono rozstrzygnąć podczas spotkania zorganizowanego 20 sierpnia 2011 roku w Warszawie, na które zaproszono ponad 20 osób skupionych w zespołach roboczych PCJ. Przybyło 17, nie tylko z Polski, w tym dwie osoby w roli obserwatorów.

Dyskusję uczestników spotkania zdominowała kwestia komitetu organizacyjnego. Rozważano trzy opcje:

  • utworzenie komitetu społecznego,
  • zawiązanie stowarzyszenia,
  • ustanowienie fundacji.

W dyskusji upadła najpierw pierwsza opcja. Wedle tego pomysłu Joomla!Day miałby być zorganizowany we współpracy z inną fundacją albo instytucją, np. uczelnią, które zapewniłaby warunki organizacyjne i obsługę finansową przedsięwzięcia.

– Dlaczego mamy szukać innych organizatorów? – pytano w dyskusji.

– Dlaczego mamy oddawać organizację i finanse Joomla!Day w cudze ręce?

– Joomla!Day powinien być zorganizowany pod firmą Polskiego Centrum Joomla!.

– Ale Polskie Centrum Joomla! nie ma osobowości prawnej – replikowano.

– To załóżmy stowarzyszenie albo fundację!

W drugiej fazie dyskusji odpadł projekt zawiązania stowarzyszenia. Zdecydowały argumenty natury pragmatycznej:

– Fundacją łatwiej jest zarządzać. Nie trzeba zwoływać walnych zebrań do podejmowania ważnych decyzji, bo o wszystkim decyduje zarząd. Nie ma też problemów związanych z członkostwem, opłacaniem składek, obecnością na zebraniach, itp. Jeśli ktoś zechce się włączyć w działania fundacji, będzie mógł to zrobić w każdej chwili na zasadach wolontariatu.

– Potrzebujemy organizacji, która może sprawnie działać. W stowarzyszeniu sprawność działania zależy od aktywności członków, w fundacji – od zarządu.

Po rozważeniu różnych „za” i „przeciw” zdecydowano się na ustanowienie fundacji.

Dłuższą chwilę poświęcono dyskusji nad celami Fundacji:

– Misją Fundacji powinna być przede wszystkim pomoc w utrzymaniu i rozwoju Polskiego Centrum Joomla!, pozyskiwanie funduszy na działalność PCJ.

– Nie powinniśmy się ograniczać tylko do działań na rzecz Joomla!, cele fundacji powinny być szersze.

– Ujmijmy w celach fundacji promocję wolnego i otwartego oprogramowania.

Ostatecznie zgodzono się na robocze ujęcie celu sformułowane przez lidera PCJ:

– Celem fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, promocja wolnego i otwartego oprogramowania, szczególnie programów  wspomagających cyfrową działalność wydawniczą oraz współpracę ludzi i ich organizacji.

Następnie przystąpiono do uzgodnienia „szczegółów”.

Na fundusz założycielski i związane z rejestracją wydatki obecni na spotkaniu zobowiązali się złożyć solidarnie, umawiając się przy tym, że tak zgromadzone środki zostaną przekazane jednej osobie, która wystąpi w procesie rejestracji jako fundator.

Zarządzanie fundacją zdecydowano się oddać w ręce lidera PCJ, który zaproponował ustanowienie 3-osobowego składu Zarządu i powołanie Rady Fundacji:

– W fundacjach nie ma obowiązku powoływania organów nadzorczych. Ale ponieważ wspólnie zdecydowaliśmy się na ustanowienie fundacji i solidarnie ponosimy koszty jej ustanowienia, proponuję, by utworzyć Radę Fundacji złożoną ze wszystkich, którzy dokonają wpłaty na fundusz założycielski.

Obie propozycje spotkały się z aprobatą wszystkich założycieli.

W skład Zarządu Fundacji weszli: Stefan Wajda jako prezes Fundacji, Michał Trzepizur jako wiceprezes i Ewa Rubaj jako sekretarz Zarządu.

W skład pierwszej Rady Fundacji weszli: Marek Dylewicz, Paweł Frankowski, Piotr Kaszyca, Piotr Kwiatkowski, Piotr Laskowski, Andrzej Mrózek, Przemysław Pałyga, Dariusz Pezowicz, Ewa Rubaj, Sławomir Sikora, Ireneusz Siwek, Wojciech Smoliński, Radek Suski, Michał Trzepizur, Stefan Wajda, Aleksander Wiśniowiecki.

Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się złożeniem podpisów pod listą założycieli i wspólną pamiątkową fotografią.

Nasi Sponsorzy

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Sponsor Premium JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj