Dlaczego Fundacja ustanowiona przez wolontariuszy popularyzujących w Polsce Joomla! w Statucie i w swojej nazwie kładzie nacisk na promocję wolnego i otwartego oprogramowania, zamiast – jak można by się spodziewać – na Joomla!?

Odpowiedź może być i  prosta, i złożona. Najpierw więc prosta:

Joomla! i wolność oprogramowania

Joomla! wyrósł z samego pnia wolnego i otwartego oprogramowania. Co więcej – Joomla! wyrósł ze sprzeciwu wobec próby ograniczenia wolności oprogramowania znanego wcześniej jako Mambo. Narodził się, aby temu projektowi zapewnić swobodny rozwój, oparty na zasadach Open Source. Bez ruchu wolnego i otwartego oprogramowania w ogóle nie byłoby Joomla!. (Genezę Joomla! można  poznać ze strony Krótka historia).

Dla inicjatorów Fundacji PCJ Otwarte Źródła  poza wszelką dyskusją było, że Fundacja – koncentrując się w swoim działaniu na wspieraniu projektu  Joomla! – będzie promować wolne i otwarte oprogramowanie.

I jeśli w statutowym sformułowaniu celu Fundacji nie położono nacisku na Joomla!, to tylko dlatego, aby nie zawężać obszarów działania Fundacji.

Dlaczego WiOO?

Wolne oprogramowanie nie jest tym samym co otwarte oprogramowanie. Za tymi określeniami kryją się dwa ruchy społeczne pozostające ze sobą w sporze, dwie filozofie.

Historycznie wcześniejszy i bardziej radykalny ruch wolnego oprogramowania (free software) zmierza do uwolnienia wszelkiego oprogramowania od ograniczeń praw własności intelektualnej.

Mniej radykalny ruch otwartego oprogramowania (open source) kładzie nacisk na ekonomiczne i techniczne aspekty tworzenia powszechnie dostępnego kodu.

W praktyce każde oprogramowanie typu free software jest jednocześnie open source, choć nie każde oprogramowanie typu open source jest zarazem oprogramowaniem wolnym.

FLOSS, a po polsku WiOO

Mimo różnic dzielących oba ruchy, działają one – ogólnie rzecz biorąc – na rzecz tego samego celu. Stąd oba ruchy określa się nieraz zbiorczym terminem FOSS lub FLOSS od angielskiego Free/Libre Open Source Software, a w tłumaczeniu na język polski WiOO, od Wolne i Otwarte Oprogramowanie.

Czemu Otwarte Źródła?

Z nazwy utworzonej w 2005 roku organizacji pomocniczej Joomla! - Open Source Matters. można by wnioskować, że w sporze między wolnym i otwartym oprogramowaniem Joomla! opowiada się po jednej stronie.

Ale tak nie jest. Wolność oprogramowania jest dla Joomla! wartością nadrzędną, a otwartość kodu źródłowego fundamentem wolności oprogramowania.

Tę myśl wyraża nazwa Fundacja PCJ Otwarte Źródła, podobnie jak nazwa fundacji Open Source Matters.

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj