Fundacja chce uczestniczyć w szerokim nurcie ruchów i inicjatyw zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwijając i upowszechniając w Polsce nowoczesne otwarte technologie i oprogramowanie służące cyfrowej działalności wydawniczej i współpracy ludzi.

Statutowy cel Fundacji

Statut Fundacji PCJ Otwarte Źródła definiuje cel następująco:

Celem Fundacji PCJ jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, promocja wolnego i otwartego oprogramowania oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, szczególnie programów wspomagających cyfrową działalność wydawniczą osób i organizacji społecznych, wspólnot lokalnych, instytucji publicznych, związków wyznaniowych oraz firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (zobacz statut fundacji).

Sposoby realizacji celu - zadania Fundacji

Fundacja PCJ chce realizować swoje cele poprzez:

 • tworzenie platformy wspólnego działania polskiej społeczności użytkowników Joomla! na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, płaszczyzny wzajemnej komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń,
 • prowadzenie i wspieranie prac nad lokalizacją systemu Joomla!, zapewnienie użytkownikom Joomla! po polsku,
 • rozwijanie polskiej elektronicznej dokumentacji Joomla!,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą Joomla! i jego rozszerzeń,
 • utrzymanie i aktualizację polskiego serwera pomocy podręcznej,
 • prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa,
 • organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym kursów, konferencji, seminariów, odczytów, wystaw, prezentacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, w tym wydawanie książek, czasopism, biuletynów, broszur i innych materiałów drukowanych oraz tworzenie i prowadzenie witryn internetowych,
 • współpracę ze środowiskami i organizacjami środowisk, które mogą korzystać z Joomla! jako narzędzia swojej działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, biznesowej, charytatywnej,
 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej z zakresu informatyki oraz nauk społecznych, których przedmiotem są technologie komunikacyjne i informacyjne, rozwój wolnego oprogramowania oraz procesy organizowania się społeczności wirtualnych wokół idei wolnego oprogramowania i wolnego dostępu do informacji,
 • gromadzenie środków materialnych i finansowych, w tym: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, papierów wartościowych, odsetek bankowych, dochodów z działalności gospodarczej,
 • podejmowanie wszelkich innych konkretnych działań, służących realizacji celów statutowych Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj