Od pierwszego wydania Joomla! polscy użytkownicy dysponują jego kompletnym profesjonalnym tłumaczeniem udostępnianym przez Polskie Centrum Joomla!. Joomla! po polsku jest efektem pracy niewielkiego Polskiego Zespołu Tłumaczy, który działa według zasad określonych w  Joomla! Project Translation and Localization Policy.

Polski Zespół Tłumaczy

Joomla! po polsku jest efektem prac Polskiego Zespołu Tłumaczy. Polski Zespół Tłumaczy działa według zasad określonych w  Joomla! Project Translation and Localization Policy.

Zgodnie z tym dokumentem Projektu Joomla!, tylko PCJ:

 • wydaje autoryzowane tłumaczenia Joomla! i systemu pomocy podręcznej,
 • może umieszczać tłumaczenia Joomla! na stronach Projektu (www.joomla.org oraz http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation/,
 • może korzystać na swoich witrynach  z logo i nazwy Joomla! oraz znaku Joomla! Translation Team.

Polityka Zespołu Tłumaczeń postuluje, że - jeżeli już istnieje Zespół Tłumaczeń dla danego języka - nowi wolontariusze lub nowe zespoły powinny dążyć do współpracy z zespołem już istniejącym. Członkowie już istniejącego Zespołu Tłumaczeń powinni nowych wolontariuszy zachęcić do współpracy i przyjąć do swoich szeregów.

Koordynatorzy Polskiego Zespołu Tłumaczy są akredytowanymi członkami Joomla! Translation Coordination Team działającego pod ogólnym kierownictwem Joomla! Production Works Group. Od początku funkcję koordynatora pełni Stefan Wajda (zwiastun), wspomagany kolejno przez Tomka Fabiszewskiego (Bolo), Michała Sobkowiaka (viking) i obecnie Marka Dylewskiego (dylek).

Efekty projektu „Joomla! po polsku”

Na przestrzeni ponad 8 lat, od września 2005 do kwietnia 2014 roku, Polskie Centrum Joomla! udostępniało społeczności tłumaczenia 90 wydań Joomla!, w tym:

 • 15 wydań Joomla 1.0
 • 26 wydań Joomla 1.5
 • 33 wydań Joomla z serii 1.6-2.5,
 • 16 wydań Joomla z serii 3.x

To zwięzłe podsumowanie nie oddaje ogromu pracy, włożonej w przygotowanie i publikację tłumaczeń Joomla. Oto kilka faktów

 • aby polscy użytkownicy dysponowali pełnym tłumaczeniem Joomla 1.0, zespół PCJ przepisywał każdorazowo wszystkie fragmenty kodu w ponad 140 skryptach zawierających etykiety i komunikaty ekranowe.
 • pakiety językowe dla Joomla 1.5 liczyły 185 plików (143 Joomla + 42 TinyMCE)
 • pakiety językowe dla Joomla 1.6-2.5 liczyły 260 plików (bez TinyMCE)
 • pakiety językowe dla Joomla 3.x liczą 290 plików

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj