Polskie Centrum Joomla jest ośrodkiem popularyzującym i rozwijającym Joomla! w naszym kraju. Powstało na przełomie sierpnia i września 2005 roku wraz z narodzinami Joomla!.

Założycieli PCJ połączył zamysł zbudowania podstaw rozwoju Joomla! w Polsce: witryny upowszechniającej projekt, forum użytkowników, serwisu pomocy, zespołu tłumaczeń. Inicjatorami Centrum było 9-osobowe grono osób, które spopularyzowały w Polsce program, z jakiego powstał Joomla!. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kartki z historii PCJ.

Status PCJ

PCJ nie jest osobą prawną. Jest to luźna, niestowarzyszona grupa animatorów i moderatorów, którzy upowszechniają i rozwijają Joomla! w Polsce, wspomagają nowicjuszy oraz dzielą się swoim doświadczeniem i dorobkiem z innymi.

Charakter centrum narodowego wynika z roli i pozycji ośrodka w polskiej społeczności użytkowników, a nie z formalnego statusu.

Polskie Centrum Joomla! nie jest ani filią, ani oficjalnym przedstawicielem, ani reprezentantem Open Source Matters czy Joomla! Project!. Działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Od grudnia 2012 roku Polskie Centrum Joomla! „posiada” formalno-prawne wsparcie w postaci Fundacji PCJ Otwarte Źródła. Fundacja jest organizacją pomocniczą PCJ.

Misja PCJ

Misją Polskiego Centrum Joomla! jest promocja Joomla! w Polsce oraz pobudzanie i organizowanie użytkowników do działania na rzecz społeczności i rozwoju Joomla!.

Zadania

Aby osiągnąć swoje cele, Polskie Centrum Joomla!:

 • organizuje możliwości współpracy i komunikacji użytkowników Joomla! w Polsce,
 • prowadzi prace nad lokalizacją Joomla!, dokumentacji i  rozszerzeń dla Joomla!,
 • inicjuje projekty i przedsięwzięcia promocyjne i edukacyjne,
 • współpracuje z osobami prawnymi, podmiotami gospodarczymi i grupami nieformalnymi.

Witryny Polskiego Centrum Joomla!

Swój cel i zadania Polskie Centrum Joomla! wypełnia za pomocą witryn. Aktualnie są to:

Dorobek PCJ

PCJ odegrało bezsprzecznie zasadniczą rolę w upowszechnieniu Joomla! w Polsce. Od kilku już lat Joomla! jest najczęściej używanym w naszym kraju programem do obsługi witryn internetowych.

Oto kilka faktów z dorobku PCJ:

 • PCJ jako pierwsze i przez długi czas jedyne na świecie wydawało Joomla w pełni tłumaczony na język polski – w oficjalnej wersji tłumaczenie zaplecza możliwe było dopiero od 2008 r.,
 • Od 2005 roku PCJ siłami kilku osób przygotowało i opublikowało tłumaczenia:
  • 83 wydań Joomla, w tym 77 pełnych tłumaczeń (witryny i zaplecza)
  • ponad 450 rozszerzeń, w tym tłumaczenia ponad 150 popularnych komponentów
 • Finalne wydania Joomla 1.0, w których PCJ udostępniło społeczności międzynarodowej mechanizm tłumaczenia zaplecza, pobrano z witryny PCJ blisko 850 000 razy.
 • Tłumaczenia języka polskiego dla wszystkich wersji Joomla ogółem ponad 2 mln razy, z czego np. Joomla 1.5 ponad 486 000, a 5 w pełni spolonizowanych wydań Joomla z przykładowymi danymi ponad 220 000.
 • Tłumaczenia najnowszych wydań pobierane są każdorazowo 10-20 tys. razy.
 • W Elektronicznej Bibliotece Dokumentacji Joomla (wiki.joomla.pl) udostępniono ponad 2700 artykułów, w archiwalnej witrynie pomocy (pomoc.joomla.pl) – 710 artykułów, na głównej stronie joomla.pl ponad 100 materiałów instruktażowych.
 • Na forum polskiej społeczności 54 500 uczestników dodało 68 930 tematów i 316170 wpisów
 • .

Witryna PCJ w rankingu witryn w Polsce i w świecie jest w grupie najpopularniejszych.

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj