Fundacja PCJ Otwarte Źródła została ustanowiona 22 września 2011 roku, aby społeczności użytkowników Joomla! w Polsce zapewnić płaszczyznę wspólnego działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego, wspierać Polskie Centrum Joomla w działaniach służących upowszechnianiu w Polsce Joomla oraz wolnego i otwartego oprogramowania.

Misja Fundacji

Fundacja chce uczestniczyć w szerokim nurcie ruchów i inicjatyw zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwijając i upowszechniając w Polsce nowoczesne otwarte technologie i oprogramowanie służące cyfrowej działalności wydawniczej i współpracy ludzi.

Misja Fundacji streszcza sie w czterech punktach:

  • promujemy i upowszechniamy w Polsce Joomla!,
  • udostępniamy polskie tłumaczenia i dokumentację,
  • tworzymy platformy współdziałania użytkowników na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  • udzielamy wsparcia w stosowaniu Joomla!

Więcej: zobacz Cele Fundacji PCJ Otwarte Źródła.

Narodziny Fundacji

Pomysł utworzenia organizacji długo kiełkował w gronie animatorów Polskiego Centrum Joomla!. Rozważano go już w 2005 roku, gdy Joomla! stawiał pierwsze kroki.

Realizację pomysłu postanowiono wówczas odłożyć do czasu, gdy sformalizowanie działań okaże się niezbędnym warunkiem utrzymania i dalszego rozwoju PCJ!.

Momentem przełomowym stały się rozpoczęte w czerwcu 2011 roku przygotowania do pierwszego w Polsce Joomla!Day. Do reprezentowania organizatorów wobec urzędów, instytucji i sponsorów potrzebny był podmiot posiadający osobowość prawną.

W trakcie dyskusji nad formą komitetu organizacyjnego Joomla!Day uczestnicy spotkania zwołanego w Warszawie na 20 sierpnia 2011 roku zdecydowali się ustanowić fundację, której misją będzie wspieranie Polskiego Centrum Joomla! we wszystkich działaniach służących promocji i upowszechnianiu w Polsce Joomla! oraz wolnego i otwartego oprogramowania.

Akt notarialny i rejestracja

22 września 2011 przed notariuszem Danutą Lidią Bystrzycką w Bełchatowie został podpisany Akt Notarialny  ustanawiający fundację pod nazwą Fundacja PCJ Otwarte Źródła. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju. Dla celów współpracy zagranicznej może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski – PCJ Open Source Foundation – lub inne języki. Na siedzibę Fundacji wybrano miasto Bełchatów w województwie łódzkim. Na fundusz założycielski, wynoszący 5 000 zł, w tym 1 000 zł na działalność gospodarczą, złożyło się grono wolontariuszy Polskiego Centrum Joomla!, w imieniu których jako Fundator wystąpił przed notariuszem Michał Trzepizur.

Procedura rejestracji trwała trzy miesiące. 23 grudnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405789.

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj