Zainwestuj jako sponsor

Jeżeli misja PCJ i Fundacji PCJ Otwarte Źródła jest Twoim zdaniem ważna i potrzebna, pomagaj ją realizować.

inwestycja sponsora

Rozwijasz biznes z Joomla? Liczysz na dobrych klientów? Silna społeczność Joomla to Twój interes. Zainwestuj w jej rozwój.

Zostań naszym partnerem - realizuj z nami projekty na rzecz polskiej społeczności Joomla.

 

Sponsoruj JoomlaDay

Co roku organizujemy JoomlaDay. Konferencje skupiają liczące się opiniotwórcze grono użytkowników Joomla. Uczestniczą w nich pasjonaci Joomla, kadra menedżerska firm webmsterskich i agencji reklamowych, pracownicy działów promocji firm i instytucji publikujących witryny oparte na Joomla.

Więcej

Sponsoruj naszą Bibliotekę

Nasza biblioteka to - po oficjalnym - drugi na świecie tak duży zbiór dokumentacji Joomla - instrukcji, poradników i innych opracowań.

Oryginalne materiały i tłumaczenia dokumentacji oficjalnej powstają siłami wolontariuszy. Ale utrzymanie i rozwój Biblioteki wymaga także nakładów finansowych. Pozyskane od sponsorów środki umożliwią nam organizację spotkań szkoleniowych, prowadzenie konkursów mobilizujących do współtworzenia Biblioteki oraz pokrycie niezbędnych wydatków administracyjnych.

Więcej

Sponsoruj JUG

Spotkania Joomla User Group są wyśmienitą okazją do promocji firm oferujących usługi i produkty związane z Joomla.

Więcej

Sponsoring. Częste pytania

 • Co to jest sponsoring? +

  Sponsoring jest świadczeniem wzajemnym. Sponsor przekazuje środki na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, projektów lub programów Fundacji, a Fundacja – jako sponsorowany promuje Sponsorowanego podczas realizacji projektu lub programu w formach określonych umową, np. umieszczeniem banerów, logo podczas imprez, w witrynach PCJ, w materiałach drukowanych.
 • Czy wydatki na sponsoring można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? +

  Tak. Wydatki firmy na sponsoring można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami), jeśli są to racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku gdy wydatki poniesione w związku ze sponsoringiem mają na celu zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej znaku (logo) albo zachęcenie potencjalnych klientów do nabywania produktów lub usług.
 • Czy wydatki na sponsoring można odliczać od podatku? +

  Nie. Wydatków na sponsoring nie można odliczać od podatku. Można natomiast zakwalifikować wydatki na sponsoring w poczet kosztów uzyskania przychodów.
 • Czy konieczne jest zawarcie pisemnej umowy sponsoringu? +

  Nie. Nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek zawierania umów sponsorskich pisemnie. Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, czyli nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego. Strony mogą dowolnie ustalić treść umowy w ramach obowiązującego prawa. Umowa dla swej ważności nie musi być zawarta na piśmie, ale forma pisemna pozwala uniknąć ewentualnych sporów, co do tego, na co strony się zgodziły i do czego się zobowiązały.
 • 1

Nasi Sponsorzy

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Sponsor Premium JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj