Wydarzenia

8 września Rada fundatorów zebrała się na konstytucyjnej wideokonferencji, by uzgodnić nazwę, cele i statut Fundacji oraz wybrać prezydium Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady przeprowadzone zostało w formie wideokonferencji. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu. Rozpoczął od informacji, że na opłaty rejestracyjne i Fundusz założycielski zostaną zgromadzone ogółem środki w wysokości 7 200 zł. Dyskusja nad statutem nie wywołała emocji. Wyjaśniono jedynie kontrowersje, jakie wzbudziło wycofanie się z projektu powoływania komisji rewizyjnej.

- Zgodnie z ustawą Prawo o fundacjach obowiązkowo trzeba powołać zarząd fundacji. W naszej Fundacji będzie także rada fundacji, która zostanie wyposażona w kompetencje nadzorcze. Powoływanie dodatkowo komisji rewizyjnej nie ma więc żadnego uzasadnienia.

Proponowany projekt statutu przyjęto bez zastrzeżeń.

Sporo emocji wywołała natomiast kwestia nazwy Fundacji. Spór zdecydowano się rozstrzygnąć w głosowaniu. Wybór padł na nazwę Fundacja „Wszyscy Razem”.

Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono Radkowi Suskiemu. Funkcje wiceprzewodniczących Rady Markowi Dylewiczowi i Dariuszowi Pyzowiczowi.

Nasi Sponsorzy

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Sponsor Premium JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj