Wydarzenia

Zarząd  spotkał się 18 stycznia na swoim pierwszym po zarejestrowaniu Fundacji formalnym posiedzeniu. Podsumowano stan przygotowań Fundacji do rozpoczęcia działalności, przedyskutowano projekt Regulaminu Zarządu oraz rozpatrzono plan zadań związanych z organizacją pierwszego w Polsce Joomla!Day.

Rejestracja Fundacji

Informację o stanie spraw rejestracyjnych przedstawił prezes Fundacji.

23 grudnia Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na posiedzeniu niejawnym dokonał wpisu Fundacji PCJ Otwarte Źródła do Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000405789.

Nadal trwają jednak formalności związane z rejestracją. W najbliższych dniach spodziewane jest otrzymanie decyzji o nadaniu numeru REGON. Zaraz po otrzymaniu tej decyzji  zostanie założony rachunek bankowy, dopełnione zostaną formalności związane z aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym, po czym możliwe będą oficjalne wystąpienia Fundacji, na przykład w sprawach związanych z organizacją Joomla!Day.

Fundacja beneficjentem

Prezes Zarządu poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Fundacja będzie uczestniczyć projekcie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej Klucz realizowanym przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przystąpienia do projektu Fundacja otrzyma w pierwszym roku działania wsparcie w postaci bezpłatnych usług marketingowych, prawnych i księgowych oraz bezpłatnych szkoleń. 12 stycznia Prezes i Sekretarz Zarządu podpisali deklarację przystąpienia do projektu.

Projekt Regulaminu pracy Zarządu

Prezes Zarządu przedstawił pokrótce założenia projektu Regulaminu pracy Zarządu Fundacji:

- Nie chodzi o to, żeby tworzyć dokumenty,  ale o przemyślenie i określenie sposobu działania Zarządu, zapewnienie Fundacji sprawnego zarządzania – podkreślał prezes.

Zarząd postanowił rozpatrzyć projekt na swoim następnym posiedzeniu.

Plany na najbliższy czas

Najwięcej czasu zajął Zarządowi przegląd stanu przygotowań do organizacji Joomla!Day.

Rozpoczęto od wysłuchania informacji Wiceprezesa Zarządu, Michała Trzepizura na temat wyników delegacji służbowej do Poznania w celu rozpoznania możliwości i warunków rezerwacji ośrodków konferencyjnych na organizację Joomla!Day.  

Następnie rozważono stopień zaawansowania prac, które powinny być wykonane do momentu rozpoczęcia działań promujących Joomla!Day.

W wyniku dyskusji Zarząd:

  • przyjął datę 31 stycznia jako termin gotowości do rozpoczęcia działań promujących utworzenie Fundacji PCJ i organizację Joomla!Day,
  • przyjął datę 29 lutego 2012 roku jako przewidywany termin gotowości Fundacji do operacji finansowo-księgowych,
  • ustalił wykaz zadań, jakie powinny zostać zrealizowane w okresie do 1 marca.

Nasi Sponsorzy

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Sponsor Premium JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj