31 grudnia 2012

W grudniu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 240 zł, w tym 200 zł od 1 firmy.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Pawłowi S. oraz firmie ASTOSOFT Stach Tomasz.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 3.625 zł, w tym 3.210 zł od firm.

30 listopada 2012

W listopadzie otrzymaliśmy dwie wpłaty od firm w wysokości 360 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: IT BUSINESS TRAINING Mateusz Grabowski, Firmie Usługowo-Handlowej Tomasz Karolski.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 3.385 zł, w tym 3.010 zł od firm.

31 października 2012

W październiku otrzymaliśmy jedną wpłatę od firmy na kwotę 200 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, HTACCESS Marek Dylewicz.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 3.025 zł, w tym 2.650 zł od firm.

30 września 2012

We wrześniu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 630, w tym jedną wpłatę od firmy w wys. 600 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Pawłowi S oraz firmie Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 2.825 zł, w tym 2.450 zł od firm.

31 sierpnia 2012

W sierpniu otrzymaliśmy cztery wpłaty na kwotę 1.500 zł, w tym 1.350 zł od jednej firmy.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Edwardowi P. oraz INSIGO Grzegorz Róg i IT BUSINESS TRAINING Mateusz Grabowski.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 2.195 zł, w tym 1.850 zł od firm.

30 czerwca 2012

W czerwcu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 550 zł, w tym 500 zł od jednej firmy.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Jarosławowi K. oraz firmie Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 695 zł, w tym 500 zł od firm.

30 kwietnia 2012

W kwietniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 25 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Piotrowi R.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 145 zł.

31 marca 2012

W marcu otrzymaliśmy cztery wpłaty na kwotę 120 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Mirosławowi L., Tomaszowi M., Przemysławowi P., Maciejowi W.

Wpływy z tytułu darowizn w roku 2012

 

Dziękujemy Darczyńcom

31 grudnia 2015

W grudniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 300 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, firmie Stach Joanna Astosoft.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1605 zł, w tym od firm 310 zł.

31 października 2015

W październiku otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 100 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Norbertowi S.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1305 zł.

30 września 2015

We wrześniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 180 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Norbertowi S.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1205 zł.

31 sierpnia 2015

W lipcu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 500 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcom, p. Edwardowi P. oraz Arkadiuszowi M.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1025 zł.

31 lipca 2015

W lipcu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 50 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy Marcinowi B.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 525 zł.

31 maja 2015

W maju otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 50 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy Denysowi K.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 475 zł.

30 kwietnia 2015

W kwietniu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 70 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Tomaszowi Sz (50 zł) i Przemysławowi L. z Ustrzyk Górnych (20 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 425 zł.

31 marca 2015

W marcu otrzymaliśmy cztery wpłaty na kwotę 165 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Norbertowi K. M. (50 zł), Michałowi K. (15 zł), Jackowi K. (50 zł) oraz Wojciechowi W. (50 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 355 zł.

28 luty 2015

W lutym otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 112 zł, w tym jedno od firmy (10 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Piotrowi M. (2 zł), Edwardowi P. z Warszawy (100 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 190 zł.

31 stycznia 2015

W styczniu otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 78 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Andrzejowi O. (50 zł), Krzysztofowi K. z Gdyni (8 zł), Józefowi Z. (20 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 78 zł.

Zobacz raport za r. 2015

Zobacz raport za r. 2014

Zobacz raport za r. 2013

Zobacz raport za r. 2012

O Radzie Fundacji

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku w celu rozpatrzenia spraw wnoszonych przez Zarząd Fundacji, a należących do kompetencji Rady Fundacji.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1. a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. b) uchwalanie programów działania i planów finansowych,
  3. c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  4. d) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
  5. e) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  6. f) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  7. g) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  8. h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  9. i) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia
  10. j) uchwalanie ogólnych zasad finansowania realizowanych przez Fundację projektów i programów,

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj