31 grudnia 2013

W grudniu otrzymaliśmy 22 wpłaty na kwotę 617 zł, w tym 522 zł od pięciu firm.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Tomaszowi G., Grzegorzowi J., Rafałowi C., Radosławowi K., Władysławowi W., Przemysławowi K.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 5.971,78 zł, w tym 4.375,38 zł od firm.

30 listopada 2013

W listopadzie otrzymaliśmy 11 wpłat na kwotę 193 zł, w tym 50 zł od dwóch firm.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Stefanowi W., Szymonowi G., Piotrowi J., Annie A., Alicji D.G., Mariuszowi R., Michałowi L., Jarosławowi W., Arkadiuszowi K.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 5.354,78 zł, w tym 3.853,78 zł od firm.

31 października 2013

W październiku otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 30 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Markowi P.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 5.161,78 zł, w tym 3.803,38 zł od firm.

30 września 2013

We wrześniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 20 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Pawłowi K.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 5.131,78 zł, w tym 3.803,38 zł od firm.

31 sierpnia 2013

W sierpniu otrzymaliśmy cztery wpłaty na kwotę 340 zł, w tym 300 zł od jednej firmy.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Mariuszowi S., Violetcie K., Arkadiuszowi K.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 5.111,78 zł, w tym 3.803,38 zł od firm.

31 lipca 2013

W lipcu otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 54 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Grzegorzowi S., Piotrowi C., Zbigniewowi K.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 4.771,78 zł, w tym 3.503,38 zł od firm.

30 czerwca 2013

W czerwcu otrzymaliśmy pięć wpłat na kwotę 3.190,38 zł, w tym 3.150,38 zł od trzech firm.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Krzysztofowi K., Witoldowi B.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 4.717,78 zł, w tym 3.503,38 zł od firm.

31 maja 2013

W maju otrzymaliśmy 17 wpłat na kwotę 404 zł, w tym 48 zł od pięciu firm.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Agacie S., Dariuszowi S., Zbigniewowi N., Arturowi Ż., Wacławowi G., Przemysławowi K., Alinie P., Aleksandrowi S., Krzysztofowi G., Tomaszowi K., Fabianowi R., Rafałowi C.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.527,40 zł, w tym 353 zł od firm.

30 kwietnia 2013

W kwietniu otrzymaliśmy 22 wpłaty na kwotę 495 zł, w tym 100 zł od jednej firmy.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Karolinie M., Jackowi A., Szymonowi P., Wojciechowi Ż., Tomaszowi G., Sylwestrowi K., Włodzimierzowi C., Damianowi M., Arturowi M., Markowi G., Aleksandrowi M., Maciejowi M., Anetcie B.R., Tomaszowi K., Mariuszowi S., Piotrowi S., Marcinowi N., Krystynie S., Tomaszowi S., Michałowi J., Łukaszowi P.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.123,40 zł, w tym 305 zł od firm.

31 marca 2013

W marcu otrzymaliśmy 21 wpłat na kwotę 628,40 zł, w tym łącznie 205 zł od pięciu firm.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Sławomirowi D., Jackowi N., Marcinowi R., Leszkowi S., Arturowi Ż., Bartoszowi K., Mariuszowi Ł., Leszkowi L., Mirosławowi M., Rafałowi ., Grzegorzowi S., Arturowi M., Magdalenie P., Mariuszowi G., Annie K., Piotrowi D.

Wpływy z tytułu darowizn w roku 2013

 

Dziękujemy Darczyńcom

31 grudnia 2015

W grudniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 300 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, firmie Stach Joanna Astosoft.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1605 zł, w tym od firm 310 zł.

31 października 2015

W październiku otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 100 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Norbertowi S.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1305 zł.

30 września 2015

We wrześniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 180 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Norbertowi S.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1205 zł.

31 sierpnia 2015

W lipcu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 500 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcom, p. Edwardowi P. oraz Arkadiuszowi M.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1025 zł.

31 lipca 2015

W lipcu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 50 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy Marcinowi B.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 525 zł.

31 maja 2015

W maju otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 50 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy Denysowi K.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 475 zł.

30 kwietnia 2015

W kwietniu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 70 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Tomaszowi Sz (50 zł) i Przemysławowi L. z Ustrzyk Górnych (20 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 425 zł.

31 marca 2015

W marcu otrzymaliśmy cztery wpłaty na kwotę 165 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Norbertowi K. M. (50 zł), Michałowi K. (15 zł), Jackowi K. (50 zł) oraz Wojciechowi W. (50 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 355 zł.

28 luty 2015

W lutym otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 112 zł, w tym jedno od firmy (10 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Piotrowi M. (2 zł), Edwardowi P. z Warszawy (100 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 190 zł.

31 stycznia 2015

W styczniu otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 78 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Andrzejowi O. (50 zł), Krzysztofowi K. z Gdyni (8 zł), Józefowi Z. (20 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 78 zł.

Zobacz raport za r. 2015

Zobacz raport za r. 2014

Zobacz raport za r. 2013

Zobacz raport za r. 2012

O Radzie Fundacji

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku w celu rozpatrzenia spraw wnoszonych przez Zarząd Fundacji, a należących do kompetencji Rady Fundacji.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1. a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. b) uchwalanie programów działania i planów finansowych,
  3. c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  4. d) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
  5. e) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  6. f) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  7. g) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  8. h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  9. i) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia
  10. j) uchwalanie ogólnych zasad finansowania realizowanych przez Fundację projektów i programów,

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj