31 grudnia 2014

W grudniu otrzymaliśmy pięć wpłat na kwotę 675 zł, w tym jedną od firmy z Tymbarku (300 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Norbertowi B. (20 zł), Marcinowi Krzysztofowi R. z Będzina (50 zł), Januszowi S. z Kobyłki (300 zł), Emilii I. K. z Ostródy (5 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 2.672 zł, w tym 575 zł od firm.

30 listopada 2014

W listopadzie otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 100 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Krzysztofowi Norbertowi S. ze Stargardu Szczecińskiego (50 zł), Grzegorzowi W. (50 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.997 zł, w tym 275 zł od firm.

31 października 2014

W październiku otrzymaliśmy osiem wpłat na kwotę 250 zł, w tym jedną od firmy z Chorzowa (20 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Sławomirowi P. z Jawora (40 zł), Magdalenie i Przemysławowi W. z Tychów (20 zł), Adamowi I. z Tychów (20 zł), Andrzejowi H. z Wejherowa (100 zł), Justynie M. z Pruszcza Gdańskiego (20 zł), Krzysztofowi Norbertowi S. ze Stargardu Szczecińskiego (20 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.897 zł, w tym 275 zł od firm.

30 września 2014

We wrześniu otrzymaliśmy siedem wpłat na kwotę 270 zł, w tym dwie od firm: z Giżycka (100 zł) i z Warszawy (50 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Marcinowi Ch. (20 zł), Przemysławowi Jackowi K. z Poznania (10 zł), Wojciechowi S. z Bydgoszczy (10 zł), Jarosławowi W. (30 zł), Robertowi Cz. (50 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.647 zł, w tym 255 zł od firm.

31 sierpnia 2014

W sierpniu otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 40 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Arturowi Ż. z Jaworzna (20 zł), Przemysławowi Jackowi K. z Poznania (10 zł), Radosławowi K. z Piaseczna (10 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.377 zł, w tym 105 zł od firm.

31 lipca 2014

W lipcu otrzymaliśmy 14 wpłat na kwotę 269 zł., w tym jedną w wysokości 30 zł od firmy z Warszawy.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Michałowi W.(50 zł), Filipowi K. z Warszawy (4 zł), Arturowi Ż. z Jaworzna (10 zł), Bartoszowi S. z Warszawy (50 zł), Witoldowi S. z Pruszkowa (20 zł), Pawłowi O. (20 zł), Jackowi K. z Poznania (10 zł), Krzysztofowi B. z Władysławowa (5 zł), Krzysztofowi S. ze Stargardu Szczecińskiego (30 zł), Wojciechowi S. (10 zł), Hieronimowi Ś. (10 zł), Gerardowi G. (10 zł), Danielowi S. z Gdańska (10 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.337 zł, w tym 105 zł od firm.

30 czerwca 2014

W czerwcu otrzymaliśmy 16 wpłat na kwotę 380 zł, w tym jedna wpłata od firmy z Lublińca (50 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Marii R. z Rzeszowa (15 zł), Robertowi Ś. z Warszawy (10 zł), Adamowi I. z Tychów (30 zł), Romanowi W. z Puław (5 zŁ), Norbertowi Krzysztofowi S. ze Stargardu Szczecińskiego (50 zł), Dariuszowi W. z Kielc (50 zł), Przemysławowi Jackowi K. z Poznania (10 zł), Krzysztofowi S. z Warszawy (20 zł), Arturowi Ż. z Jaworzna (30 zł), Waldemarowi S. ze Świnoujścia (50 zł).

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1.068 zł, w tym 75 zł od firm.

31 maja 2014

W maju otrzymaliśmy 13 wpłat na kwotę 178 zł, w tym 25 zł od jednej firmy z Chorzowa.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Andrzejowi B. (10 zŁ) z Warszawy, Pawłowi S. (3 zł) z Kosowa Lackiego, Arturowi K. (5 zŁ) z Koleczkowa, Arturowi Ż. (30 zł) z Jaworzna, Beacie B. (10 zł) z Białegostoku, Sławomirowi C. (20 zł) ze Szczucina, Markowi Z. (20 zł) z Mierzęcic, Przemysławowi K. (10 zł) z Poznania, Tomaszowi W. (20 zł) z Warszawy, Joachimowi M. (25 zł) ze Stolarzowic.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 688 zł, w tym 25 zł od firm.

30 kwietnia 2014

W kwietniu otrzymaliśmy pięć wpłat na kwotę 70 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Andrzejowi M., Jackowi B., Arturowi Ż., Przemysławowi K., Sebastianowi D.

Od poczatku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 510 zł.

31 marca 2014

W marcu otrzymaliśmy osiem wpłat na kwotę 180 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Pawłowi T., Władysławowi W., Arkadiuszowi W., Tomaszowi R., Marianowi R., Przemysławowi K., Przemysławowi W., Michałowi T.

Od poczatku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 440 zł.

28 lutego 2014

W lutym otrzymaliśmy siedem wpłat na kwotę 140 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Pawłowi G., Mateuszowi Ł., Arturowi Ż., Przemysławowi K., Tomaszowi B., Arkadiuszowi K., Pawłowi S.

Od początku roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 260 zł.

31 stycznia 2014

W styczniu otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 120 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Pawłowi C., Przemysławowi K., Agnieszce K.

Wpływy z tytułu darowizn w roku 2014

 

Dziękujemy Darczyńcom

31 grudnia 2015

W grudniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 300 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, firmie Stach Joanna Astosoft.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1605 zł, w tym od firm 310 zł.

31 października 2015

W październiku otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 100 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Norbertowi S.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1305 zł.

30 września 2015

We wrześniu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 180 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy, p. Norbertowi S.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1205 zł.

31 sierpnia 2015

W lipcu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 500 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcom, p. Edwardowi P. oraz Arkadiuszowi M.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 1025 zł.

31 lipca 2015

W lipcu otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 50 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy Marcinowi B.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 525 zł.

31 maja 2015

W maju otrzymaliśmy jedną wpłatę na kwotę 50 zł.

Serdecznie dziękujemy naszemu Darczyńcy Denysowi K.

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 475 zł.

30 kwietnia 2015

W kwietniu otrzymaliśmy dwie wpłaty na kwotę 70 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Tomaszowi Sz (50 zł) i Przemysławowi L. z Ustrzyk Górnych (20 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 425 zł.

31 marca 2015

W marcu otrzymaliśmy cztery wpłaty na kwotę 165 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Norbertowi K. M. (50 zł), Michałowi K. (15 zł), Jackowi K. (50 zł) oraz Wojciechowi W. (50 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 355 zł.

28 luty 2015

W lutym otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 112 zł, w tym jedno od firmy (10 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Piotrowi M. (2 zł), Edwardowi P. z Warszawy (100 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 190 zł.

31 stycznia 2015

W styczniu otrzymaliśmy trzy wpłaty na kwotę 78 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom: Andrzejowi O. (50 zł), Krzysztofowi K. z Gdyni (8 zł), Józefowi Z. (20 zł).

Od początku 2015 roku na konto Fundacji wpłynęły darowizny w wysokości 78 zł.

Zobacz raport za r. 2015

Zobacz raport za r. 2014

Zobacz raport za r. 2013

Zobacz raport za r. 2012

O Radzie Fundacji

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku w celu rozpatrzenia spraw wnoszonych przez Zarząd Fundacji, a należących do kompetencji Rady Fundacji.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1. a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. b) uchwalanie programów działania i planów finansowych,
  3. c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  4. d) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
  5. e) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  6. f) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  7. g) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  8. h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  9. i) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia
  10. j) uchwalanie ogólnych zasad finansowania realizowanych przez Fundację projektów i programów,

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj