Open Source Matters

Open Source Matters (OSM) jest organizacją non-profit, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta została stworzona, aby finansować i reprezentować (zgodnie z prawem) projekt Joomla!.

OSM został zaprojektowany tak, aby być projektem elastycznym i zmieniającym się wraz z potrzebami projektu Joomla!, jednocześnie przyczyniając się do jego wsparcia i rozwoju w każdym czasie.

Struktura

Funkcjonariusze zarządu OSM pełnią również funkcje Członków Zarządu (przewodniczący, skarbnik i sekretarz). Komisja Rady OSM zarządza i odpowiada za poszczególne aspekty przeprowadzanych operacji.

Rola OSM

OSM pełni następujące funkcje:

 • Zarządza finansami w projekcie Joomla!
 • Zarządza kwestiami prawnymi związanymi z projektem Joomla!
 • Podpisuje i zawiera umowy z organizacjami partnerskimi reprezentując projekt Joomla!
 • Posiada i zarządza aktywami projektu Joomla! (domeny, znaki towarowe, prawa autorskie)
 • Prowadzi dochodzenia względem naruszenia licencji, praw autorskich i znaków towarowych

OSM pełni następujące obowiązki:

 • Przestrzegać norm prawnych
 • Przeprowadzać doroczne spotkanie
 • Prowadzić dokładny rejestr dokumentów, w tym protokołów z posiedzeń zarządu
 • Przygotowywać sprawozdania finansowe
 • Udostępniać informacje o działalności i finansach OSM, dostępnych w ramach przepisów prawa Stanów Zjednoczonych
 • Samoocena jest nieformalnym procesem, który OSM kontynuuje w celu zaspokojenia pilnych potrzeb wynikających z projektu Joomla!

Firma Open Source Matters jest Sponsorem Premium JoomlaDay Polska 2017.
Dziękujemy Firmie Open Source Matters za sponsorowanie 6 konferencji JoomlaDay Polska 2017.
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego Sponsora: www.opensourcematters.org


Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj