Rada Fundacji PCJ Otwarte Źródła na swym posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017 roku uchwałą nr X/8/2017 zatwierdziła sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2016. Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 9 - za, 0 wstrzymujących się i 0 - przeciw

Poniżej zamieszczamy kopie kompletu dokumentów sprawozdawczych:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źrodła za rok 2016
  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku
  • Rachunek wyników sporządzony na dzien 31 grudnia 2016 roku
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źrodła za rok 2016
  • Uchwała Rady Fundacji nr X/8/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źródła za rok 2016
  • Uchwała Rady Fundacji nr X/9/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji PCJ Otwarte Źródła za rok 2016 r.
Załączniki:
Pobierz plik (001_Wstep_do_sprawozdania.pdf)Pobierz [Wstęp do sprawozddania]0 kB66 Pobieranie2017-07-18 22:49
Pobierz plik (005_Bilans.pdf)Pobierz[Bilans za rok 2016]0 kB62 Pobieranie2017-07-18 22:50
Pobierz plik (006_Rachunek_zyskow_i_strat_kalkulacyjny.pdf)Pobierz[Rachunek wyników Fundacji na dzień 31.12.2016]0 kB70 Pobieranie2017-07-18 22:51
Pobierz plik (007 Informacja dodatkowa 2016.pdf)Pobierz[Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016]0 kB67 Pobieranie2017-07-18 22:52
Pobierz plik (RF_2016_11_07_01_uchwala_08.pdf)Pobierz[Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finnsowego]0 kB63 Pobieranie2017-07-18 22:52
Pobierz plik (RF_2016_11_07_01_uchwala_09.pdf)Pobierz[Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu]0 kB65 Pobieranie2017-07-18 22:53

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj