Rada Fundacji PCJ Otwarte Źródła na swym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku uchwałą nr VII/2/2016 zatwierdziła sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2015. Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 5 - za, 0 wstrzymujących się i 0 - przeciw

Poniżej zamieszczamy kopie kompletu dokumentów sprawozdawczych:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źrodła za rok 2015
  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku
  • Rachunek wyników sporządzony na dzien 31 grudnia 2015 roku
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źrodła za rok 2015
  • Uchwała Rady Fundacji nr VII/2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źródła za rok 2015
  • Uchwała Rady Fundacji nr VII/3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji PCJ Otwarte Źródła za rok 2015 r.
Załączniki:
Pobierz plik (001_Wstep_do_sprawozdania_2015.pdf)Pobierz[Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015]0 kB137 Pobieranie2016-11-07 03:54
Pobierz plik (005_Bilans_2015.pdf)Pobierz[Bilans na dzień 31.12.2015]0 kB143 Pobieranie2016-11-07 03:54
Pobierz plik (006_Rachunek_zysków_i_strat_2015.pdf)Pobierz[Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015]0 kB142 Pobieranie2016-11-07 03:55
Pobierz plik (007_Informacja_dodatkowa_2015.pdf)Pobierz[Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015]0 kB141 Pobieranie2016-11-07 03:56
Pobierz plik (RF_2016_06_01_02_uchwala_02.pdf)Pobierz[Uchwała Rady Fundacji nr VII/2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015]0 kB139 Pobieranie2016-11-07 03:57
Pobierz plik (RF_2016_06_01_03_uchwala_03.pdf)Pobierz[Uchwała Rady Fundacji nr VII/3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2015]0 kB141 Pobieranie2016-11-07 03:57

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj