Rada Fundacji PCJ Otarte Źródła na swym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku uchwałą nr V/15/2014 zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2013.

Poniżej zamieszczamy kopie kompletu dokumentów sprawozdawczych:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źrodła za rok 2013
  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku
  • Rachunek wyników sporządzony na dzien 31 grudnia 2013 roku
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źrodła za rok 2013
  • Uchwała Rady Fundacji nr V/15/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji PCJ Otwarte Źródła za rok 2013
  • Uchwała Rady Fundacji nr V/16/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji PCJ Otwarte Źródła za rok 2013 r.
Załączniki:
Pobierz plik (2013_sprawozd_finansowe_01_wprowadzenie_.pdf)Pobierz[Wprowadzenie do sprawozdania]0 kB496 Pobieranie2014-09-03 01:37
Pobierz plik (2013_sprawozd_finansowe_02_bilans.pdf)Pobierz[Bilans]0 kB439 Pobieranie2014-09-03 01:38
Pobierz plik (2013_sprawozd_finansowe_03_rachunek_wynikow.pdf)Pobierz[Rachunek wyników]0 kB490 Pobieranie2014-09-03 01:38
Pobierz plik (2013_sprawozd_finansowe_04_informacja_dodatkowa.pdf)Pobierz [Informacja dodatkowa]0 kB364 Pobieranie2014-09-03 01:39
Pobierz plik (RF_2014_06_01_15_uchwala_15_spr.pdf)Pobierz[Uchwala Rady Fundacji nr 15]0 kB393 Pobieranie2014-09-03 01:40
Pobierz plik (RF_2014_06_01_16_uchwala_16_abs.pdf)Pobierz[Uchwała Rady Fundacji nr 16]0 kB373 Pobieranie2014-09-03 01:40

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj