Rada Fundacji w dniu 10 kwietnia 2013 roku przyjęła Uchwałą nr II/4/2013 Program działania Fundacji PCJ Otwarte Źródła w roku 2013.

Poniżej przedstawiamy uchwalony program działania, a w załączniku dodatkowo treść uchwały Rady Fundacji.

Program działania Fundacji PCJ Otwarte Źródła na rok 2013

Wprowadzenie

Rok 2013 jest drugim rokiem działania Fundacji, a pierwszym rokiem realizacji wypracowanej przez Zespół kadry Fundacji Strategii rozwoju Fundacji PCJ Otwarte Źródła w latach 2013-2017, przyjętej Uchwała Rady Fundacji nr I/2/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Wyznacza ona 3 strategiczne cele:

 • Zapewnienie finansowych podstaw działania Fundacji
 • Budowanie stabilnej struktury organizacyjnej i zaplecza kadrowego Fundacji
 • Wypracowanie programu Fundacji adekwatnego do potrzeb społeczności i roli Polskiego Centrum Joomla!

W roku 2013 Fundacja będzie zmierzać do zrealizowania poniższych celów i zadań, wynikających z przyjętej Strategii rozwoju.

I. Zapewnienie finansowych podstaw działania Fundacji:

 • opracowanie zasad pozyskiwania sponsorów i elementów systemu honorowania darczyńców,
 • rozwijanie bazy danych firm świadczących usługi dla Joomla! i wystąpienie do nich z listem zachęcającym do finansowego wspierania Fundacji
 • zrealizowanie przynajmniej jednego – oprócz Joomla!Day – przedsięwzięcia Fundacji wspieranego przez Sponsora/sponsorów
 • przeprowadzenie co najmniej 2 akcji pozyskiwania darowizn na działalność Fundacji.

II. Budowanie stabilnej struktury organizacyjnej i zaplecza kadrowego Fundacji

 • uruchomienie co najmniej dwóch przedsięwzięć gospodarczych Fundacji
 • Zorganizowanie zespołów roboczych/projektowych wokół zadań realizowanych przez Fundację:
  • zespół moderatorów forum: wybór/powołanie Głównego moderatora Forum, ustalenie zakresu zadań, ocena funkcjonowania zespołu moderatorów,
  • redakcja Elektronicznej Biblioteki Dokumentacji Joomla!: zorganizowanie zespołu, wybór/powołanie redaktora naczelnego Biblioteki, ustalenie struktury i składu redakcji,
  • redakcja Centrum Informacji i Promocji Joomla!: powołanie redaktorów działów (Aktualności-Powiadomienia, Prezentacje/Realizacje, Zasoby, O Joomla!, Społeczność), ustalenie zakresu obowiązków redaktorów działów
  • powołanie redaktora odpowiedzialnego / zespołu redakcyjnego witryny Fundacja
  • powołanie rzecznika prasowego PCJ
  • powołanie osoby odpowiedzialnej lub zespołu za aktualizację i konserwację witryny Demo
 • Opracowanie podstawowych elementów systemu pracy z wolontariuszami:
  • opracowanie karty (kwestionariusza) i umowy wolontariackiej
  • sformułowanie oferty dla wolontariuszy
 • Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej
  • Organizowanie otwartych zebrań Zarządu Fundacji z udziałem osób zainteresowanych, stanowiących grono kadry Fundacji.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego
  • wypracowanie zasad przyjmowania i skreślania wolontariuszy PCJ
  • założenie „rejestru dokonań” wolontariuszy PCJ
 • Wypracowanie procedur rozwiązywania spraw spornych i konfliktów
  • opracowanie regulaminu Strażnika i Straży Praw
  • wprowadzenie rotacyjnej funkcji Strażnika Praw

III. Wypracowanie programu Fundacji adekwatnego do potrzeb społeczności i roli PCJ

 • Weryfikacja dotychczasowej oferty programowej PCJ
  • unowocześnienie i uspołecznienie witryny Centrum
  • uporządkowanie i uaktualnienie Elektronicznej Biblioteki Dokumentacji Joomla!
  • rozstrzygnięcie losów Polskiego Serwera Pomocy Joomla! oraz Polskiego Katalogu Rozszerzeń Joomla
 • Organizacja Joomla!Day 2013
 • Inspiracja do tworzenia JUG i wspieranie ich działań
  • opracowanie zasad wspierania JUG
  • przeprowadzenie akcji promującej JUG – doprowadzenie do rejestracji przynajmniej 2 polskich JUG
 • Wspomaganie ośrodków i inicjatyw promujących i rozwijających Joomla! w Polsce
  • ustalenie zasad udzielania patronatów fundacji
  • umożliwienie firmom i freelancerom autopromocji w witrynie joomla.pl, w tym uruchomienie Katalogu usług
 • Budowanie i umacnianie wizerunku Fundacji
  • ustanowienie osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami
  • uruchomienie działu dla mediów w witrynach PCJ
  • zorganizowanie zespołu odpowiedzialnego za obecność Fundacji i PCJ w mediach społecznościowych
Załączniki:
Pobierz plik (RF_2013_04_02_04_uchwala_04.pdf)Zobacz/Pobierz[Program działania na rok 2013]0 kB574 Pobieranie2013-05-14 01:03

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj