Promujemy i upowszechniamy w Polsce Joomla!, udostępniamy polskie tłumaczenia i dokumentację, tworzymy platformy współdziałania użytkowników na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
udzielamy wsparcia w stosowaniu Joomla!

- Misja Fundacji PCJ Otwarte Źródła -

Fundacja chce uczestniczyć w szerokim nurcie ruchów i inicjatyw zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwijając i upowszechniając w Polsce nowoczesne otwarte technologie i oprogramowanie służące cyfrowej działalności wydawniczej i współpracy ludzi.

Statutowy cel Fundacji

Statut Fundacji PCJ Otwarte Źródła definiuje cel następująco:

Celem Fundacji PCJ jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, promocja wolnego i otwartego oprogramowania oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, szczególnie programów wspomagających cyfrową działalność wydawniczą osób i organizacji społecznych, wspólnot lokalnych, instytucji publicznych, związków wyznaniowych oraz firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (zobacz statut fundacji).

Sposoby realizacji celu - zadania Fundacji

Fundacja PCJ chce realizować swoje cele poprzez:

 • tworzenie platformy wspólnego działania polskiej społeczności użytkowników Joomla! na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, płaszczyzny wzajemnej komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń,
 • prowadzenie i wspieranie prac nad lokalizacją systemu Joomla!, zapewnienie użytkownikom Joomla! po polsku,
 • rozwijanie polskiej elektronicznej dokumentacji Joomla!,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą Joomla! i jego rozszerzeń,
 • utrzymanie i aktualizację polskiego serwera pomocy podręcznej,
 • prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa,
 • organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym kursów, konferencji, seminariów, odczytów, wystaw, prezentacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, w tym wydawanie książek, czasopism, biuletynów, broszur i innych materiałów drukowanych oraz tworzenie i prowadzenie witryn internetowych,
 • współpracę ze środowiskami i organizacjami środowisk, które mogą korzystać z Joomla! jako narzędzia swojej działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, biznesowej, charytatywnej,
 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej z zakresu informatyki oraz nauk społecznych, których przedmiotem są technologie komunikacyjne i informacyjne, rozwój wolnego oprogramowania oraz procesy organizowania się społeczności wirtualnych wokół idei wolnego oprogramowania i wolnego dostępu do informacji,
 • gromadzenie środków materialnych i finansowych, w tym: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, papierów wartościowych, odsetek bankowych, dochodów z działalności gospodarczej,
 • podejmowanie wszelkich innych konkretnych działań, służących realizacji celów statutowych Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

Nasi Sponsorzy

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Sponsor Premium JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj