Jesteś tutaj: Strona główna Wydarzenia W Fundacji Konstytucyjna wideokonferencja

Konstytucyjna wideokonferencja

konferencja online28 września Rada fundatorów zebrała się na konstytucyjnej wideokonferencji, by uzgodnić nazwę, cele i statut Fundacji oraz wybrać prezydium Rady Fundacji.

Posiedzenie Rady przeprowadzone zostało w formie wideokonferencji. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu. Rozpoczął od informacji, że na opłaty rejestracyjne i Fundusz założycielski zostaną zgromadzone ogółem środki w wysokości 7 200 zł. Dyskusja nad statutem nie wywołała emocji. Wyjaśniono jedynie kontrowersje, jakie wzbudziło wycofanie się z projektu powoływania komisji rewizyjnej.

- Zgodnie z ustawą Prawo o fundacjach obowiązkowo trzeba powołać zarząd fundacji. W naszej Fundacji będzie także rada fundacji, która zostanie wyposażona w kompetencje nadzorcze. Powoływanie dodatkowo komisji rewizyjnej nie ma więc żadnego uzasadnienia.

Proponowany projekt statutu przyjęto bez zastrzeżeń.

Sporo emocji wywołała natomiast kwestia nazwy Fundacji. Spór zdecydowano się rozstrzygnąć w głosowaniu. Wybór padł na nazwę Fundacja „Wszyscy Razem”.

Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono Radkowi Suskiemu. Funkcje wiceprzewodniczących Rady Markowi Dylewiczowi i Dariuszowi Pyzowiczowi.

Wydarzenia